Zelfstandig, samenwerken,
verantwoordelijkheid,
effectiviteit en reflectie

WELKOM BIJ Daltonbasisschool De Welle

Iedereen mag er zijn; samen kunnen we groeien. Bij Daltonbasisschool De Welle vinden we het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen: zowel op persoonlijk als op cognitief vlak. Daarbij staan de kernwaarden van Dalton – zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie – centraal.  We geven elkaar kansen, zorgen voor elkaar, durven onze mening te geven, rijken elkaar de hand en werken graag samen. We werken nauw samen met kinderopvang De Vuurtoren en daardoor kunnen we één doorlopende leer- en ontwikkellijn bieden.

Waarom kiezen voor ons?

  • Door middel van het Daltononderwijs bereiden we onze kinderen voor om succesvol deel te kunnen nemen aan de steeds veranderende maatschappij.
  • Op onze school werken we thematisch. Hierdoor kunnen kinderen vanuit een betekenisvolle situatie leren en ontdekken.
  • Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Die drie-eenheid: kind-ouders-school vinden wij ontzettend belangrijk.
  • We hebben een bibliotheek op school waar uw kind kan lezen in de meest avontuurlijke boeken.
  • We bieden Engels onderwijs aan vanaf groep 1.
  • We hebben we een uitdagend schoolplein waar kinderen kunnen bewegen en spelen.
  • Het midden van het gebouw vormt ‘het hart van de school’, waar kinderen, leerkrachten én ouders samenkomen.

Basisonderwijs

In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich bij Daltonbasisschool De Welle ontwikkelen tot kritische deelnemers van de maatschappij. We dagen onze kinderen uit om zelf keuzes te maken, zelfstandig te werken, elkaar te helpen en om zelf oplossingen voor problemen te vinden.

Kinderopvang

De Welle werkt nauw samen met kinderopvang De Vuurtoren. Hier kan uw kind terecht voor dagopvang, peuteropvang en voor buitenschoolse opvang. De kinderopvang en het basisonderwijs hanteren veelvoudig dezelfde thema’s en treffen elkaar regelmatig op het speelplein. Zo kan uw kind alvast wennen aan de basisschool.