Kinderopvang
bij De Welle in
Bergen op Zoom

Wennen aan het basisonderwijs

Kinderen gaan graag op avontuur en zo leren ze al op jonge leeftijd de wereld ontdekken. De Welle biedt dagopvang, peuteropvang en BSO aan bij LPS De Vuurtoren, in hetzelfde gebouw als de school. We willen uw peuter één doorgaande leer- en ontwikkellijn bieden. Dit doen we door een warme overdracht van de pedagogisch medewerker en een gezamenlijk gesprek met de leerkracht van de kleutergroep.

Daarnaast krijgen de kinderen van kinderopvang De Vuurtoren ruim de tijd om te wennen aan de basisschool. Ze werken met dezelfde thema’s, spelen samen met de kleuters op het speelplein en wandelen door hetzelfde gebouw. Op deze manier kunnen we een fijne omgeving bieden waarin uw kind kan wennen aan ‘de grote basisschool’.

Kinderdagverblijf

Voor het kinderdagverblijf kan uw kind terecht bij LPS De Vuurtoren. De kinderopvang zit bij daltonbasisschool De Welle in huis, en daardoor kunnen we regelmatig gezamenlijke activiteiten organiseren. Er is een groep waar we kinderen van 0 tot 2 jaar ontvangen en een groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Peuteropvang

Ook voor peuteropvang (2 tot 4 jaar) is uw kind de gehele dag welkom om te spelen, leren en te ontwikkelen. Maar uw peuter kan ook bij ons terecht voor 2 dagdelen à 3 uur in de week. In deze groep gebruiken we de methode Piramide om de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs te stimuleren.

Buitenschoolse opvang

Op de locatie van daltonbasisschool De Welle is er – onder de vlag van LPS De Vuurtoren – een buitenschoolse opvang (BSO) gehuisvest. Op onze BSO ‘hoeft’ uw kind even helemaal niets. Er is tijd genoeg om buiten te spelen, een boek uit de kast te pakken of stoere verhalen aan andere kinderen te vertellen.