De Welle
Daltonbasisschool
in Bergen op Zoom

Als ‘fearless human beings' de wereld in

Op daltonbasisschool De Welle hebben kinderen inbreng in hun eigen ontwikkeling. We leren ze om zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid in gebondenheid noemen we dat. Ook staat bij ons de groeikracht van het kind centraal en daarbij zijn de daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie ontzettend belangrijk.

(Mede)eigenaar van hun eigen leren

Binnen ons daltononderwijs werken we met dag- of weektaken. Leerlingen krijgen bij ons de vrijheid om deze taken zelfstandig of samen met klasgenootjes uit te voeren. Samen met de leerkracht worden er doelen gesteld en taken ingepland voor de volgende dag. Op deze manier leren onze leerlingen om hun tijd efficiënt in te plannen, maken we leren zichtbaar, zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en worden ze goed voorbereid op de steeds veranderende maatschappij.

Samen leren, samen werken

Kinderen krijgen bij ons op school les in vier verschillende groepen; groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Na korte instructiemomenten gaan ze zelfstandig aan de slag in de gezamenlijke ruimtes. Op deze manier wordt uw kind niet geremd in zijn of haar cognitieve ontwikkeling. Ook leren ze om samen te werken en elkaar te helpen. Kinderen zijn een keer de jongste én een keer de oudste, hierdoor creëren we situaties waarin ieder kind succeservaringen kan op doen. Je mag er bij ons zijn en dat bewijst zich iedere keer opnieuw.

Het hart van de school

In het midden van ons gebouw bevindt zich ‘het hart van de school’. In deze ruimte:

  • sluiten we gezamenlijk de thema’s af;
  • kunnen kinderen in alle rust werken aan een opdracht;
  • kunnen kinderen hun podium- en presentatietechnieken tonen tijdens optredens en vieringen;
  • staat er voor de ouders áltijd een kop koffie klaar.

We vinden het belangrijk om ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken. Daarom zijn ze bij ons altijd welkom om elkaar in ons ‘hart’ te ontmoeten en informeel met elkaar, de leerkrachten en de kinderopvang in gesprek te gaan.

De juiste balans

Op De Welle schenken we zowel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling als aan cognitieve vaardigheden. Ook vinden we het belangrijk dat een kind lekker in zijn vel zit, want dat is de basis om te groeien. Lekker in je vel zitten geeft ook zelfvertrouwen, waardoor ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Continurooster

We werken met een continurooster en daardoor eten alle kinderen tussen de middag op school. Uw kind eet samen met de leerkracht een boterhammetje in de klas en kan daarna nog even met vriendjes spelen op het speelplein. Door het continurooster creëren we meer regelmaat gedurende de dag.

Warme samenwerkingen en fijne voorzieningen

De Welle is onderdeel van de Lowys Porquinstichting (LPS) en aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). We hebben veel overleg met andere daltonbasisscholen. Hierdoor kunnen we van elkaar leren en wordt het onderwijsniveau gewaarborgd. Om onze kinderen één vloeiende ontwikkel- en leerlijn te kunnen bieden, werken we nauw samen met Kinderopvang De Vuurtoren.

Wij leren onze leerlingen zicht veilig te begeven in het verkeer. Dit doen wij vanuit het project Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Daarvoor werken wij samen met Veilig Verkeer Nederland, gemeente Wijkcommissie en de politie.

Ook hebben we – in samenwerking met ‘De Bibliotheek op School’ – een hele mooie bibliotheek waar uw kind kan wegdromen in avontuurlijke, grappige en spannende boeken. Voor verrijking van onze lessen werken we samen met Het Natuurpodium en 'Cumunu'. De stof en vaardigheden die de kinderen tijdens de les leren, kunnen ze dan op een andere manier beleven.